Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2022

Обявени вакантни позиции в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“:

Обяви за конкурси в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“

Документи за участие в обявени конкурсни процедури в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ могат да се подават подписани с електронен подпис на ел. поща: HR@e-gov.bg.