Z6_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOERR0
Z7_PPGAHG8009VQC06K7ACUTOE7O3

Обществен съвет за ИТИО

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 02.02.2023

 

Към министъра на електронното управление ще се създаде Обществен съвет за Информационни технологии и информационно общество (ИТИО) като постоянно действащ форум за дискусии с активното участие на всички заинтересовани страни