Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIGE7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVIGU5

Система за електронна автентикация

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

Централните системи за заявяване на електронни административни услуги и информационните системи на:

  • административни органи;
  • лица, осъществяващи публични функции;
  • организациите, предоставящи обществени услуги;

се интегрират със системата за еАвтентикация по стандартизиран защитен протокол от тип „система-система“ в средата на електронното управление. Този протокол е одобрен от Съвета за интеграция на информационните ресурси.

Интеграцията на информационни системи е задължителна при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

 

Общи условия за системна интеграция на информационни системи на доставчици

на електронни административни услуги и доставчици на

електронна идентичност с хоризонталната система за електронна автентикация

 

Заявление за присъединяване към 

Системата за електронна автентикация на доставчик на електронни административни

услуги/доставчик на идентификационни услуги

 

Модел за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация

Описание на услуга за интеграция

МЕТОДИКА за определяне от лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление на средствата за електронна идентификация, които се използват при заявяване на електронни административни услуги и тяхното ниво на осигуреност