Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CC1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S45
Административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Предложения, жалби и сигнали

Харта на клиента

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

 

Чрез тази харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване. Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. София. В близост има трамвайна спирка „Гарибалди“ на трамваи с № 10, 12 и 18, както и тролейбусна спирка „Сатиричен театър“ на тролейбусна линия № 9.
 • Паркиране: платени паркинги в близост до ЦАО и места с режим „синя зона“.
 • Удобно работно време: от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване.
 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за работното време и информацията за услугите.
 • За клиенти със специфични потребности е осигурен адаптиран достъп до ЦАО, чрез платформа за граждани с увреждания. Нашите служителите ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО
 • В ЦАО на Ваше разположение са столове, маси и пособия за попълване на документи, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна, безплатен интернет

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 • Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат любезно, с лично отношение, уважение и търпение, при спазване на конфиденциалност.
 • Информация за услугите ни ще намерите:
  • на интернет страницата ни, в секция „Административно обслужване“, където можете и да заявите Вашата услуга електронно;
  • на място в ЦАО, на информационно табло и на хартиен носител, в т.ч. и лесни и опростени образци за услугите. Информацията за предоставяните от нас услуги е групирана по материя

Предимства на обслужването

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер, за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути, a за писмени запитвания – до 5 работни дни.
 • Бързо обслужване: в рамките на 20 минути ще приемем Вашите документи и ще Ви предоставим готовите документи.
 • Ще ви обслужим само на едно гише.
 • В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга да посещавате повече от едно гише или да посещавате два пъти едно и също гише.

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 • На място в ЦАО се стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО:   
  • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
  • поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса;
  • при необходимост, обърнете се към Директора на Дирекция „Административно – правно и финансово обслужване“ (АПФО) г-жа Свилена Василева, тел. 02/949-2409.
 • Пишете ни, Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор.
  • Адрес: 1000, гр. София, ул. ген. Й. В. Гурко №6
  • Елекронна поща: mail@e-gov.bg
 • Обадете ни се и ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате:
  • ЦАО: 02/949-2404; 02/949-2221;
  • Директора на Дирекция АПФО г-жа Свилена Василева, тел.02/949-2409.

Информация за Вашата удовлетвореност

 

Всяка година, до 1 март в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Харта на клиента
Дата на публикуване: 18.11.2022