Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVIGV5
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVI806

Информация за интеграция със Система за сигурно електронно връчване

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

За да бъде разрешен достъпът до системата е-Връчване всеки административен орган, който ще използва услугата за интеграция, е необходимо да отговаря на следните условия:

  1. Да има създадена регистрация в системата „Електронно връчване“;
  2. Да предостави на администратора на системата „Електронно връчване“ публичната част на свой сертификат, който ще използва за оторизация и автентикация пред услугата за интеграция.

Регистрациите на административни органи се извършват от администраторите на системата след одобрение на подадено заявление за регистрация до министъра на електронното управление по образец.

 

В случай, че не разполагате със сертификат за целите на оторизация и автентикация пред услугата за интеграция, такъв ще ви бъде издаден и предоставен от МЕУ.

 

Електронно връчване – Описание на уеб услуга за интеграция.

Ръководство за интеграция чрез уеб услуга към Система за електронно връчване