Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVI8F2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVI8V0

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

Дата на публикуване: 17.06.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

 

Всеки доставчик на електронни административни услуги предоставя подробна информация относно всяка предлагана ЕАУ и поддържа актуално съдържанието им в портала. Видео инструкции за управление на съдържание в портали на общински и областни администрации може да видите тукза изтегляне тук.

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се предлага безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление“, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден.

 

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайтове може да намерите:

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги

 

Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги