Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18E2
Контактна форма

Контакти с администрацията

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 13.09.2022

Административно обслужване

Адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000

Телефон:  +359 (2) 949 24 04

 Електронна поща: mail@e-gov.bg

 

Изпълнителен директор
Младен Динов Петров

Дата на встъпване: 20.05.2022 г.

Електронна поща: mladenpetrov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2151

 

Заместник изпълнителен директор
Валери Петров Борисов

Дата на встъпване: 01.06.2022 г. 

Електронна поща: vborissov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2288

 

Дирекция "Оперативно наблюдение и поддръжка на системи"
Марио Йотков (Директор на дирекция) 

Електронна поща: myotkov@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2484

 

Главна дирекция "Екслоатация"
Васил Георгиев Василев (Главен директор)

Електронна поща: v.vasilev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2030

 

Териториална дирекция „Сердика“
Димитър Стойков Стоянов (Директор)

Електронна поща: d.stoyanov@e-gov.bg

Телефон: +359 294 921 71

 

Териториална дирекция „Мизия“
Христо Кръстев (Директор)

Електронна поща: hkrastev@e-gov.bg

Телефон: +359 (2) 949 2179

 

Териториална дирекция „Тракия“
Иван Николов Николов (Директор)

Електронна поща: innikolov@e-gov.bg

Телефон: 088 950 3244

 

Помощен център

Телефон: 0700 20341

Електронна поща: help@e-gov.bg