Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6
Инфраструктура като услуга Инфраструктурни услуги Виртуален център за данни и виртуален частен облак Мрежови услуги (DNS, DHCP, NTP, NAT, PAT) и Защитен интернет възел (ЗИВ) Приложни системи в ДХЧО Единна електронна съобщителна мрежа

Инфраструктура като услуга

Дата на публикуване: 15.06.2022
Последна актуализация: 23.02.2023

Инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service-IaaS)


Състояние на услугата: Налична
Варианти на услугата:
1. Виртуализация VMware
2. Виртуализация Hyper-V

Услугата осигурява виртуални сървъри с различни операционни системи и  параметри (RAM, виртуални процесори и виртуални дискове). Тя се предлага чрез услуга Виртуален център за данни и е налична в Каталога с услуги в Порталите за самообслужване.

Платформа като услуга (Platform as a Service-PaaS)


Състояние на услугата: Не е налична. 


Предлагането на тази услуга и респективно как да се изгради платформата е обект на разработването на бъдещ проект за разширение и предоставяне на услуги на ДХЧО, при проявен интерес от потенциални потребители.


Софтуер като услуга (Software as a Service-SaaS)


Състояние на услугата: Не е налична


Предлагането на тази услуга и респективно как да се изгради платформата е обект на разработването на бъдещ проект за разширение и предоставяне на услуги на ДХЧО, при проявен интерес от потенциални потребители.


Алтернативи:


Чрез използване на услуга „Инфраструктура като услуга“ потребителите могат самостоятелно да изграждат системи, които да предоставят софтуер. Например чрез възможностите на Microsoft Remote App and Desktop Services или подобни решения на други производители. Този вариант не ангажира МЕУ с осигуряване на необходимите лицензи. 


Разпределението на отговорностите между  Доставчика и Наемателя за услуги IaaS, PaaS и SaaS са съгласно схемата.