Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Александър Йоловски: Цифровата трансформация е взаимен процес

Дата на публикуване: 25.10.2023
Последна актуализация: 25.10.2023

Цифровата трансформация е глобален процес, който изисква участието на всички – изпълнителната власт, неправителствените организации, научната общност, бизнеса, и не на последно място – гражданите. Това заяви министърът на електронното управление Александър Йоловски по време на Неформалния съвет на министрите на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат „Телекомуникации“. Срещата е организирана от Испанското председателство на Съвета на ЕС и се провежда в периода 23-24 октомври в Леон, Кралство Испания. „Необходимо е цялото общество да се включи в процеса по цифровата трансформация. Защото не само ние променяме технологиите, технологиите променят нас“, допълни още българският министър.

 

Йоловски подчерта необходимостта от непрекъснато инвестиране в развитието на цифровата инфраструктура и нейната поддръжка, така че да бъдат избегнати цифровите разделения. „Паралелно с това трябва да продължат инвестициите в киберсигурността, защото те са ключови за по-нататъшното развитие и използване на цифровите услуги в ЕС“, допълни той. Като пример за ролята на научната общност българският министър посочи института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT. Йоловски обяви, че само преди дни у нас е заработил и втори суперкомпютър, с което България се нарежда сред малкото държави с 2 такива компютъра.

 

В дебата за правата и бързо развиващите се технологии министър Йоловски заяви, че е критично важно да се намери правилния баланс между защитата и прогреса. ЕС не трябва да се впуска в свръхрегулация на технологиите, но едновременно с това е необходимо да се регулира тази тяхна употреба, която води до висок риск за основните права и европейски ценности. Нужно е доверието да се възприема като конкурентно предимство на европейската технологична индустрия. 


Технологичното развитие се движи не от регулации, а от иновации в отговор на нуждите на пазара, отбеляза Александър Йоловски в дискусията за бъдещето на телекомуникациите. България смята, че първо трябва да се идентифицират и премахнат пречките пред инвестиции в телеком сектора в съществуващата правна уредба и програми. Общоевропейските оператори може да имат своите положителни страни, но трябва да се обвържат с достатъчно гаранции за високо качество на услугата и покритие на цялата територия на ЕС, включително на периферните държави. Необходимо е се премахнат и пропуските в настоящата рамка, свързани с подводната кабелна свързаност.

 

В рамките на форума европейските министри обсъдиха постигането на целите на програмата „Цифрово десетилетие“ 2030, бъдещето на телекомуникациите, както и защитата на правата и ценностите в цифровия свят.

 

Държавите членки подкрепиха Декларацията от Леон за европейските невротехнологии – подход, ориентиран към правата и човека. „Важно е да бъдем проактивни и да действаме сега, за да може ЕС да се превърне в основен играч на зараждащите се пазари, свързани с невротехнологиите, като насърчаваме иновациите и инвестициите в съответствие с ценностите и нормите на съюза и по този начин гарантираме ориентиран към човека и правата подход за защита и овластяване на хората“, се казва в документа.