Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Електронно заявяваме шест услуги за изборите на 9 юни 2024 г.

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Шест електронни услуги за предстоящите на 9 юни 2024 г. избори са публикувани на Портала egov.bg, в секция „Граждански права и правен ред/Избори 2024“, поддържан от Министерството на електронното управление.

Услугите са свързани с подаването на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, гласуването с подвижна избирателна кутия, вписването в избирателния списък, отстраняването на непълноти и грешки в избирателния списък, изключването от списъка на заличените лица, както и изключването от списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната.

Повече информация за шестте услуги, може да откриете в линковете по-долу:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Заявяване чрез сайта на ГД ГРАО към МРРБ)
3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 
3305 Вписване в избирателния списък
3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
3307 Изключване от Списъка на заличените лица
3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната (Заявяване чрез сайта на ЦИК)