Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Валентин Мундров: Процесът по удостоверяването на машините ще бъде открит, прозрачен и публичен

Дата на публикуване: 10.05.2024
Последна актуализация: 10.05.2024

Поемайки поста на министър заявих, че процесът по удостоверяването на машините ще бъде открит, прозрачен и публичен. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на събитие, в което бяха изтеглени на случаен принцип серийните номера на машините за гласуване, които предстоят да преминат удостоверяване за предстоящия вот. Екипите по удостоверяване заявиха десет машини, които ще бъдат проверени за съответствие, след предоставянето им от ЦИК с инсталиран софтуер.

Тегленето на серийните номера на машините се извърши чрез жребий със софтуерен генератор на случаен принцип в присъствието на министър-председателя Димитър Главчев. Той подчерта, че максималната прозрачност на всички процеси по подготовката на предстоящите избори е водещ принцип в работата на служебното правителство. „Крайната цел е да възстановим доверието в изборния процес и да убедим избирателите, че гласът им ще бъде отчетен правилно. Имам уверението и на Министерството на електронното управление, че ще направи всичко, което е необходимо“, обяви премиерът.

На събитието присъстваха представители на Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ), представители на ЦИК, на обществения съвет към ЦИК, на парламентарно представените партии и медии. Именно журналисти определиха кои ще са номерата на машините, които ще преминат тестване. То ще се осъществя от четири екипа, които ще проверят дали документацията за машините за гласуване отговаря на изискванията на ЦИК, Изборния кодекс и техническата спецификация. БИС ще отговаря за проверката на документите, сертификатите и докладите, издадени за устройствата, и по-специално за това дали са автентични и валидни. БИМ ще извърши лабораторни изследвания на електромагнитното поле на машините с оглед превенция на неправомерен достъп до вота на избирателите. Ще бъдат проверени също така и сигурността на информацията, която устройствата съхраняват и обработват, както и дали софтуерът и хардуерът на машините за гласуване отговарят на заложените в Изборния кодекс изисквания.