Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

Заместник-министър Мундров: Географските информационни системи променят обществото

Дата на публикуване: 21.11.2023
Последна актуализация: 21.11.2023

Географските информационни системи променят много бързо обществото и сме свидетели на това как през последните години те заемат все по-важна роля в архитектурата на електронното управление на администрациите на централно и местно ниво. Това заяви заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на откриването на конференцията, посветена на Световния ГИС ден и ГИС технологиите под наслов „С географските информационни системи създаваме по-устойчив свят заедно“.

 

„Денят на ГИС ни предоставя уникалната възможност да се замислим за забележителния напредък в технологиите и за мощната роля, която географските информационни системи играят в оформянето на нашето ежедневие. От градското планиране до опазването на околната среда, от реагирането при бедствия и аварии до общественото здраве – ГИС са се превърнали в незаменим инструмент в широк кръг от области и позволяват онлайн колаборации и комуникации между различни области“, подчерта заместник-министърът. 

 

Мундров припомни, че към момента в България сме свидетели на внедрявания на много иновативни ГИС системи, които включват прилагането на най-съвременните информационно-технологични тенденции в сферите на Интернет на нещата, изкуствения интелект, използването на спътниковата информация, мобилните приложения, големите данни и други. 

 

Заместник-министърът призова участниците в конференцията към ангажираност и развитие при изследването на възможностите, за да бъдат разширени границите на постижимото и да бъде създадено едно по-добро и по-устойчиво бъдеще за идните поколения.