Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12173

МЕУ и ИКТ съветът обсъдиха проектите за анализ на цифровата трансформация от програмата „Цифрово десетилетие“

Дата на публикуване: 21.11.2023
Последна актуализация: 21.11.2023

Очаква се в началото на 2024 г. да бъде създадена Стратегия за цифрова трансформация на Република България, която да включи в себе си сегашните Стратегия за електронно управление и Стратегия за киберсигурност. Това ще бъде естествен процес вследствие на стремежа на правителството за намаляване на броя стратегически документи, но за включването на по-ясни цели и по-конкретно разписан път за постигането им. Това обяви пред членовете на Консултативния съвет на ИКТ общността министърът на електронното управление Александър Йоловски. 

 

В рамките на заседанието на Съвета бяха дискутирани Проектът на анализ на цифровата трансформация, който бе направен от Световната банка, и проектът на траекториите, които МЕУ чертае за постигане на целите на програма „Цифрово десетилетие“. 


Според Йоловски основният проблем, който срещат повечето държави членки на ЕС при изпълнението на целите от „Цифровото десетилетие“, е свързан с цифровите умения. Министърът призова бизнеса и неправителствените организации да работят съвместно с държавата за обучението на гражданите на базови цифрови умения. 


Целта на Консултативния съвет е активно сътрудничество при обсъждане на законодателни инициативи, както и търсене и предлагане на решения по актуални теми от дневния ред на електронното управление и информационните технологии в България.